Rysunek Online

kolorowanka Torii symbolizuje wejście do świata sacrum, jest symbolem szintoizmu znajdującym się przy wejściu do świątyń sintoistycznych. Szintoizm jest politeistyczną i animistyczną religią Wschodu