Rysunek Online

kolorowanka Yoel, męskie imię pochodzenia hebrajskiego. Pochodzi od nazwy biblijnego, Yo'el. Jego znaczenie jest, że Jahwe jest Bogiem