Rysunek Online

kolorowanka Beta jest drugim najważniejszym zwierzę stado wilki, podwładny Alpha, wiodący Wilk