Rysunek Online

kolorowanka Ostatnie trzy etapy ewolucji człowieka do chwili obecnej: Homo erectus, Homo sapiens i współczesny człowiek, Homo sapiens sapiens