Rysunek Online

kolorowanka Torę wewnątrz Sacrum Skrzynia (HaKodesz Aaron), która jest zorientowana w kierunku Jerozolimy