Rysunek Online

kolorowanka 00:35 i 12:35, zegar wskazuje, że jest za dwadzieścia pięć pierwsza. Jest pięć po wpół do pierwszej. Trzydzieści pięć minut po dwanaście o północy lub w południe