Rysunek Online

kolorowanka Rzymski system liczbowy pochodzi od starożytnego Rzymu i nadal obecnie stosowany w niektórych sytuacjach. Siedem wielkich liter są symbole używany do reprezentacji wartości liczbowych, I numer jeden, V numer pięć, X numer dziesięć, L numer pięćdziesiąt, C numer sto, D numer pięćset, M dla wielu tysięcy