Rysunek Online

kolorowanka Sem, imię męskie pochodzenia biblijnego, pochodzi od hebrajskiego imienia Shem, nazwę jednego z synów Noego w Starym Testamencie. Sem, nazwa używana w wielu językach, jest również nazwisko w wielu krajach