Rysunek Online

kolorowanka Życie w sprawach karnych w kilku etapach: twarzy złodzieja w wolności, maski, karnego podczas rabunku, na posterunku policji, po aresztowaniu i do więzienia