Rysunek Online

kolorowanka Rodney, męskie imię w języku angielskim, które pochodzi od nazwiska, które ma swoje pochodzenie od nazwy miejsca, Rodney Stoke, mała wioska w Somerset County, Anglia