Rysunek Online

kolorowanka Rafał, imię pochodzenia hebrajskiego. Rafał, Polska nazwa pochodzi od hebrajskiego imienia Rafa'el