Rysunek Online

kolorowanka Minyons de Terrassa, 22 listopada 2015. Pierwszy "castell 4 de 10 amb folre i manilles" historii. Pierwszy zamek człowieka dziesięć pięter z czterech osób na poziom składający się z 32 osób i dwóch dodatkowych struktur na drugim poziomie "folre" z 96 osób, a na trzecim poziomie "manilles" z 40 osób. Dużych konstrukcji zamku jest mylony u podstawy, "pinya", ze społeczeństwem, że stłoczeni przy placu