Rysunek Online

kolorowanka Światowy dzień Udar mózgu, 29 października. FAST, szybkiego wykrywania objawów. Jeden na sześciu osób tego incydent mózgowo-naczyniowy w życiu