Rysunek Online

kolorowanka Nik, męskie imię pochodzenia greckiego, bardzo popularne w Słowenii. Również w kilku językach jest używany jako zdrobnienie Nikolaos, Nikolas, Nikola i Nikolaj