Rysunek Online

kolorowanka Tiradentes, męczennika niepodległości Brazylii. Upamiętnia on jego śmierci 21 kwietnia 1792