Rysunek Online

kolorowanka Nóa, męskie imię w języku farerskim, pochodzi od hebrajskiego imienia Noach, nazwa patriarchy Noego