Rysunek Online

kolorowanka Supervillain z Marvel, MODOK, Akronim nazwy w angielski Mechanized/Mobile/Mental Organism Designed Only for Killing, zmechanizowanych/ruchomy/psychiczną organizmu przeznaczony tylko do zabijania. Super Hero Squad