Rysunek Online

kolorowanka Mehmet, imię dla chłopca w języku tureckim, wariant Mehmed, Muhammed i Muhammet. Jego pochodzenie jest arabskie imię proroka islamu, Mahometa