Rysunek Online

kolorowanka Marian, męskie imię w języku polskim, czeskim i rumuńskim. Marián, imię dla chłopca w języku węgierskim i słowackim. Obie nazwy pochodzą od rzymskiego imienia Marius. Marian jest również żeńskie imię w języku angielskim, wariant Marion