Rysunek Online

kolorowanka Stu mało gwiazd w dziesięć dziesiątek, tutaj nakazano policzyć do dziesięciu, pierwszej dziesiątce