Rysunek Online

kolorowanka Trzy główne elementy do prowadzenia pojazdu pod kontrolą ręczne i visual sterownik. Kierownicy do sterowania kierunkiem pojazdu. Centralnej konsoli z GPS, dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego. Wskaźników panelu sterowania