Rysunek Online

kolorowanka Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem, który troszczy się i kocha swoje owce. Opowieść biblijna, chrześcijańskiego obrazu Jezusa