Rysunek Online

kolorowanka James, imię męskie pochodzenia łacińskiego, pochodzi z Iacomus. James, popularna nazwa w języku angielskim, także używany jako nazwa w innych językach