Rysunek Online

kolorowanka Logo ICAN, Nagroda Nobla w Pokoju 2017 r. Międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni jądrowej otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w 2017 roku. ICAN, inicjały Angielska nazwa, international campaign to abolish nuclear weapons. Logo symbolizuje bombę atomową zdezaktywowaną symbolem pokoju