Rysunek Online

kolorowanka Ibrahim, męskie imię popularne w świecie muzułmańskim. Ibrahim jest arabskie imię patriarchy i prorok Abraham