Rysunek Online

kolorowanka Homo erectus, trzeci etap ewolucji człowieka. Tym etapie charakteryzuje wykorzystanie narzędzi i ogień