Rysunek Online

kolorowanka Gonçalo, portugalski nazwę. Pochodzi od łacińskiej nazwy pochodzenia Wizygotów, Gundisalvus