Rysunek Online

kolorowanka Ded Moroz, Dziadek Mróz, postać z tradycji słowiańskich, który dostarcza prezenty dla dzieci w new year's eve. Ludowej tradycji w Rosji, Ukrainy i Białorusi. Również w krajach byłego Związku Radzieckiego i byłego bloku wschodniego. W każdym kraju ta postać ma określonej nazwy: Dzmer Pap, Şaxta Baba, Dzied Maroz, Dyado Koleda, Djed Mraz, Dedo Mraz, Deda Mraz, Dedek Mraz, Ayaz Ata, Dziadek Mróz, Moș Gerilă, Chys Khan, Boboi Barfi