Rysunek Online

kolorowanka Big Macintosh, Big McIntosh lub Big Mac, ciche kucyka rodziny Apple, starszy brat Applejack i Apple Bloom