Rysunek Online

kolorowanka Berry Shirayuki jest szósty Mew Mew, ona staje się liderem, gdy Ichigo jest studiowanie za granicą