Rysunek Online

kolorowanka 17 celów zrównoważonego rozwoju – agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Wezwanie do działania na rzecz wszystkich krajów w celu przekształcenia świata, wyeliminowania ubóstwa i ochrony planety, a także zapewnienia pokoju i dobrobytu